MAGO CAR
telefon: Nowy Sącz - 512 363 592, Rzeszów - 502 908 288, Kielce - 512 363 592
Nowy Targ - 512 363 592


Polityka pywatności RODO


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r Firma Usługowa – Handlowo – Marketingowa „MAGO” Małgorzata Korona jesteśmy głęboko zaangażowani w budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych klientów. Nasze działania zostały w pełni dostosowane do przepisów Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Przesyłając zapytanie ofertowe i/lub* podpisując (umowę wynajmu pojazdu zastępczego/pełnomocnictwo dotyczące naprawy powypadkowej/pełnomocnictwo dotyczące holowania*) jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Usługowo – Handlowo – Marketingową „MAGO” Małgorzata Korona w celu przetwarzania i złożenia oferty dotyczącej wykonania usług świadczonych przez naszą firmę, oraz jej realizacji, w celu późniejszej obsługi klienta. Państwa dane będą przetwarzane także w trakcie dokonywania rezerwacji poprzez stronę rezerwacyjną oraz wysłania wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji na stronie www.magocar.pl. Niepodanie danych skutkować może brakiem możliwości przyjęcia rezerwacji i jej obsługi. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez F.U.H.M. „MAGO” Małgorzata Korona obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa.

Z administratorem ochrony danych w F.U.H.M. „MAGO” Małgorzata Korona można się skontaktować za pomocą adresu poczty elektronicznej: inspektor.rodo@magocar.pl , oraz drogą pocztową 30 – 300 Nowy Sącz, ul. Grunwaldzka 86/2. Z inspektorem danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przepisów związanych z przetwarzaniem danych.

Firma „MAGO” Małgorzata Korona przetwarza dane osobowe w celu przygotowania i złożenia ofert dotyczącej usług świadczonych przez nasza firmę, oraz jej realizacji, w celu późniejszej obsługi klienta. Dane osobowe będą przetwarzane przez Firmę „MAGO” Małgorzata Korona w celu weryfikacji prawidłowości realizacji czynności handlowych ze złożeniem oferty dotyczącej usług świadczonych przez firmę, oraz jej realizacji, jak również w celu zapewnienia wysokiego standardu obsługi Klienta.

Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem poszczególnych usług świadczonych przez firmę „MAGO” Małgorzata Korona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności który z tych okresów jest dłuższy.

Firma Usługowo Handlowo Marketingowa „MAGO” Małgorzata Korona nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych.

Firma „MAGO” jako administrator danych osobowych, informuje Pana/Panią, iż: podawanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia procesu wynajmu pojazdu, naprawy powypadkowej, holowania; Ponadto posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, Ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia kopiowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na obowiązującym prawem przetwarzania;

„MAGO” Małgorzata Korona informuje o tym, że na swoich stronach internetowych stosuje pliki cookies. Korzystając ze strony internetowej www.magocar.pl bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 uts. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o danych; Kontakt do Administratora ochrony danych: inspektor.rodo@magocar.pl

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania ofertowego oraz wykonania usługi; Posiadają Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych i spraw ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.