MAGO CAR
telefon: Nowy Sącz - 512 363 592, Rzeszów - 502 908 288, Kielce - 512 363 592
Nowy Targ - 512 363 592


Regulamin wynajmu pojazdów


Podstawowe informacje o warunkach wynajmu samochodu w MAGOCAR.

Wymagane dokumentu do wynajmu pojazdu:

  • Dowód osobisty
  • Prawo jazdy od min. 1 roku
  • Karta kredytowa ( dotyczy samochodów klasy C, D, D+, SUV, R)
  • W przypadku firm: ksero nip, regon i wpis do ewidencji

I. Wypożyczyć samochód może osoba, która :

a) w dniu zawarcia umowy najmu ma skończone 21 lat (klasy samochodów A, B, B+ , jeżeli ma ukończone 25 lat może wypożyczyć samochód w dowolnej klasie )

b) co najmniej od roku posiada ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy

c) posiada ważny dowód osobisty , w przypadku obco krajowca ważny paszport

d) posiada ważną kartę platniczą (dot. klas pojazdu C, C+, D, D+, R)

2. Wymagane dokumenty w przypadku udzielonego terminu płatności dla firm: a) KRS lub Wpis do Ewidencji, b) Nip, c) Regon, d) ostatnie wpłaty do ZUS lub do Urzędu Skarbowego.


II. Czas wynajmu samochodu określa się w umowie dokładną datą i godziną (Minimalny czas wynajmu wynosi 24h).


III. Rezerwacje dokonywane są na grupę samochodów, a nie na poszczególne modele.

1.Zapewniamy, że dołożymy wszelkich możliwych starań, aby spełnić oczekiwania klientów względem modelu.

2.Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailowo bądź wypełniając formularz rezerwacji samochodu dostępny na stronie www.

3. Rezerwacja za pomocą telefonu , e-maila lub formularza dostępnego na stronie nie oznacza zawarcia umowy.


IV. Płatności Oplata za wynajem i oplaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu. Akceptujemy płatności dokonane: gotówką w trakcie podpisywania umowy, kartą platniczą oraz przelewem bankowym dokonanym i potwierdzonym przez Wynajmującego.


V. Najemca zwróci pojazd nieuszkodzony i z kompletnym wyposażeniem oraz dokumentami pojazdu w miejscu wynajęcia samochodu lub w miejscu, które określa umowa najpóźniej w wyznaczonym czasie zakończenia wynajmu.


VI. Każde przedłużenie najmu musi być uzgodnione i zatwierdzone przez MAGOCAR co najmniej na 24 godziny przed upływem terminu umowy. Opóźnienie w zwrocie samochodu wynoszące ponad 59 minut upoważnia Wynajmującego do pobrania opłaty za następną dobę.


VII. Wypożyczany Samochód posiada ubezpieczenie ważne na terenie RP oraz UE.


VIII. Najemce obowiązują wszystkie warunki ubezpieczenia określone przez firmę ubezpieczeniową, a w szczególności dotyczące utraty pojazdu wraz z dokumentami oraz prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.


IX. Wyjazd poza granicę RP - Istnieje możliwość wynajmu samochodów do poruszania się na terenie Uni Europejskiej. Przy wyjazdach poza granicę RP wynajem samochodu odbywa się tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Wypożyczającego.


X. Najemca zobowiązuje się przestrzegać następujących zasady:

1. Przewozić pasażerów w liczbie określonej dowodem rejestracyjnym.

2. Przewozić ładunki o masie zgodnej z dopuszczalną ładownością pojazdu określoną w dowodzie rejestracyjnym.

3. Nie holować innych pojazdów, przyczep, lawet itp.

4. Nie brać udziału w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych.

5. Pojazdem mogą kierować wyłącznie osoby wymienione w umowie najmu lub posiadające pisemne upoważnienie Wynajmującego.

6. Zabrania się prowadzenia samochodu przez kierowcę bez ważnego prawa jazdy i/lub znajdującego się pod wpływem alkoholu i/lub innych środków odurzających

7. Przestrzegać przepisów ruchu drogowego w tym ograniczenia prędkości. Pojazdy dostawcze są wyposażone w ograniczniki maksymalnej prędkości.


XI. W przypadku udzielenia organom ścigania informacji o użytkowniku pojazdu Wynajmujący obciąży Najemce karą umowną w kwocie 100 zł netto za każde zdarzenie.

XII. Pozostała odpowiedzialność Najemcy

Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za uszkodzenia wynikające z użycia samochodu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz przekraczające jego normalny stan zużycia tj. uszkodzenia tapicerki, rozdarcia i uszkodzenia siedzeń, deski rozdzielczej, uszkodzenia części bagażowej , zadrapania lakieru, uszkodzenia części plastikowych, koszt wymiany i naprawy uszkodzonego ogumienia i innych elementów samochodu.


W przypadku szkody komunikacyjnej i konieczności naprawy pojazdu z polisy AC (AutoCasco) Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjną w wysokośći maksymalnie 2 500 zł. Jest to tzw. udział własny klienta. Nie dotyczy to sytuacji gdy sprawcą kolizji jest osoba trzecia pod warunkiem, że Najemca przedstawi portokół policyjny z miejsca zdarzenia. Isnieje możliwość zmniejszenia udziału własnego do kwoty 500 zł za dodatkową opłatą ( tzw. Ubezpieczenie Komfort). Opcja ta dostępna jest jedynie przy wynajmie na min. 7 dni.

XIII. W przypadku utraty samochodu wraz z dokumentami lub/i przekazanym kompletem kluczyków, podczas udziału w kolizji lub wypadku pod wpływem alkoholu , środków odurzających, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność majątkową za utracony lub zniszczony samochód.

Pełny REGULAMIN (pdf)

Oddział Nowy Sącz - lokalizacja

Oddział Rzeszów - lokalizacja