MAGO CAR
telefon: Nowy Sącz - 512 363 592, Rzeszów - 502 908 288, Kielce - 512 363 592
Nowy Targ - 512 363 592


FAQ - (najczęściej zadawane pytania)


Tylko Najemca i osoba przez niego upoważniona może prowadzić pojazd i nikt poza nimi.

Wszyscy kierowcy powinni być dopisani do umowy najmu w związku z tym wymagamy do wglądu oryginały ich prawa jazdy.

W przypadku samochodów z grup A i B (np. Fiat Panda, Renaul Clio, VW Polo) minimalny wiek do wynajmu i prowadzenia pojazdu to ukończone 21 lat i prawo jazdy od minimum 1 roku.

W przypadku samochodów z grup C i większych (w tym 9 osobowe i dostawcze) minimalny wiek najemcy i kierowcy to ukończone 25 lat i prawo jazdu od minimum 1 roku.

Tak, ale z poniższym zastrzeżeniem.

Poznaj prawo - Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r.

Art. 94.1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej, KonfederacjęSzwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w okresie ważności prawa jazdy;

2) państwo:a) będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.,b) niewymienione w pkt 1, którego wzór prawa jazdy jest zgodny z wzorem określonym w Konwencji, o której mowa wlit. a – w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

Kaucja jest pobierana przy wynajmie pojazdu i zwracana przy jego zwrocie pod warunkiem braku nowych uszkodzeń, komletności wyposażenia pojazdu oraz zwrotu z pełnym zbiornikiem paliwa czyli tak jak pojazd był wydawany. W przypadku kaucji w formie blokady na karcie kredytowej jest ona odblokowywana w ciągu kilku dni roboczych. W przypadku przelewu kaucji na nasze konto odsyłamy ją również w przeciągu kilku dni roboczych na konto Najemcy.
Kwota kaucji wynosi 500 lub 1 000 zł w zależności od segmentu pojazdu. W przypadku kaucji 500 zł można ją wpłacić gotówką, kartą kredytową (preautoryzacja) lub przelewem (zarówno z konta prywatnego jak i firmowego). W przypadku samochodów z kaucją 1 000 zł wymagamy karty kredytowej należącej do Najemcy w celu zabezpieczenia na niej 1 000 zł. W przypadku wynajmu na firmę akceptujemy przelew z konta firmowego.

Tak. Wymagane dokumenty to paszport, prawo jazdy oraz karta kredytowa(niezależnie od wynajmowanego segmentu pojazdu).

Tylko do krajów UE. W przypadku wyjazdu do innego kraju prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyjazdu do: Rosji, Obwodu Kaliningradzkiego, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii.

Jednostką rozliczeniową jest doba (24h) wynajmu. Doba naliczana jest od godziny wynajmu do godziny zwrotu. Czyli wynajem np. 21 listopada o godz: 9:00 a zwrot 22 listopada o godz:9:00 to 1 doba. Klient płaci za każdą dobę użyczenia pojazdu z góry. Cena wynajmu nie uwzględnia zużytego paliwa, opłat drogowych, parkingowych itp. Samochód wydawany jest z pełnym bakiem i tak też powinien być zwrócony.

W przypadku unieruchomienia pojazdu organizowanych jest holownik oraz transport zastępczy. W razie potrzeby ubezpieczyciel organizuje pobyt hotelu dla wszystkich pasażerów lub samochód zastępczy w celu kontynuowania podróży

Tak. Standardowo w przypadku szkody z winy Najemcy obowiązuje udział własny 1 500 zł netto. Jest to kwota do jakiej odowiada finansowo klient. W przypadku wariantu Komfot ubezpieczenia udział własny Najemcy to 500 zł. Wariant Komfot jest jednak dostępny tylko przy wynajmach trwających minimum 7 dni.

Nie. Wymagamy jednak na potwierdzenie notatkę policyjną z miejsca zdarzenia. W przypadku unieruchomienia pojazdu organizowane jest holowanie i auto zastępcze.

Tak. Należy zwrócić go w takim samym stanie czyli zatankowany do pełna i umyty. W przeciwnym wypadku musimy doliczyć koszty mycia i tankowania przy zwrocie pojazdu.

Oddział Nowy Sącz - lokalizacja

Oddział Rzeszów - lokalizacja